By in ,
Соопштение за полагање на испитот по Орална хирургија

Почитувани колеги од старата програма 5 годишни студии, Ве информирам дека Колоквиумот Орална хирургија 1 ќе се одржи online на платформата Teams како усмен испит на 05.4.2021 (понеделник) во периодот…

By in ,
Известување за теоретска настава по предметот Епидемиологија

Се известуваат студентите дека ќе следат дополнителна теоретска настава по предметот Епидемиологија закажана за 20.04. и 27.04.2021 година од 18:00 до 20:00 часот – on line. Од Одговорниот наставник

By in , , ,
Известување за теоретска настава

Студентите по сите студиски програми кои предметите повеќе пати ги презапишуваат во летниот  семестар во учебната 2020/2021 година задолжително да следат теоретска настава. Одделение за студентски прашања

By in ,
Известување за практична настава по предметот Mаксилофацијална хирургија

Вежбите по Mаксилофацијална хирургија  ќе се одржуват online во следните термини: Максилофацијална хирургија 1 (нова програма) – четврток  од 19-21 часот;Максилофацијална хирургија 2 (стара програма) – среда од 19-21 часот.…

By in ,
Известување за практична настава

Практичната настава за стоматолошките клинички предмети за студентите запишани на студиската програма за Доктори по дентална медицина – стара и нова програма ќе започне од 01. 03. 2021 година. СЛУЖБА…

By in ,
Известување за предавање по предметот Клиничка кариологија 2

Теоретската настава по предметот Клиничка кариологија 2 за студентите од старата студиска програма ќе се одржи на принцип на консултации. Одговорен наставник за предметот е проф Илијана Муратовска.

By in ,
Известување за настава по предметот Клиничка мобилна протетика

Теоретската настава по предметот Клиничка мобилна протетика наместо во среда од 12:00-13:00 ќе се одржува во четврток од 08:00 -09:00 часот. ПРОФ. ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА

By in , , , , ,
Распоред за летен семестар во учебната 2020/21

Доктори по дентална медицина (6-годишни) Распоред за теоретска настава 1-ва-година-предавања2-ра-година-предавања3-та-година-предавања4-та-година-предавања5-та-година-предавања  Распоред за практична настава 1-ва-година-вежби2-ра-година-вежби3-та-година-вежби4-та година-вежби5-та година-вежби Стручни забни техничари Распоред за теоретска настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година Распоред за практична настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година…

By in ,
Термин за земање оценки Претклиничка орална хирургија и Орална хирургија II

Претклиничка орална хирургија (стара програма), Орална хирургија II (стара програма), Претклиничка орална хирургија (нова програма) Термин: 10.02.2021, среда, 11 часот Напомена: студентите да носат индекс и пополнета пријава Проф.д-р Борис…

By in ,
Известување за испит и завршна оценка по предметот Кл. кариологија 1 и 2

Според  препораките, Ве молиме да бидете по протокол со маски, ракавици, индекс , пријава и растојание помеѓу двајца кандидати од 10 минути. Клиничка кариологија 1 и 2, завршен усмен испит:…

By in ,
Распоред за полагање на испит по предметот Кл. фиксна протетика 1 (стара програма)

8.2.2021год.од 8,30 -9,15 69577357708368147030Од 9,30 – 10,1569256831707269606903Од 10,30 – 11,1571656695709070876977 10.2.2021год.Од 8,30-9,15 71127005692370287014Од 9,30-10,1569066916649567996919Од 10,30-11,1570547115703570247037 Одговорен наставникПроф. д-р Весна Коруноска-Стевковска

By in ,
Известување за испит по предметот Орална медицина и патологија 2

Се соопштува на студентите кои го полагаат испитот од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 дека истиот се одложува за полагање на 10.02.2021 год.Испитот ќе се полага on line, а…

By in ,
Известување за испит по предметот Физиологија 2

Испитот по предметот Физиологија 2 закажан за 04.02.2021 година од 11-14 часот во амфитеатар 2  ќе се полага на 04.02.2021 година од 08:30 часот во амфитеатар 1. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ…

By in ,
Распоред за полагање испит по предметот Орална хирургија 1 “on line”

Студенти кои го положиле завршниот колоквиум ( 26.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – стара програма Проф.д-р. О. Димитровски: 6695, 6991, 7079Проф.д-р. М. Кацарска: 6814, 6957, 6977Проф.д-р. Д. Велеска: 7012, 7037,…

By in ,
Список на студенти кои го полагаат предметот Инфектологија

Поради актуелната состојба со COVID-19 пандемијата студентите ќе полагаат во точно наведениот датум, час и  просторија. Студентите на испит мора да носат индекс и пријава. Студентите на испит мора да…

By in ,
Список на студентите кои ќе полагаат Орална медицина и патологија 2

08.02.2021   Од 09- 12 часот Елзана Чековиќ  6878Влора Алили 6814Ерол Абдула 6957Зејние Адеми 7012Арџента Чупи 7037Ајнур Реџепи  6491Беса Аџами 7073Мимоза Имери 7124 09.02.2021 Од  9-12 часот Саранда Сејдиу 6919Ален Софтиќ…

By in , , , ,
Известување за уписи во летен семестар 2020/21 год.

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПИСИТЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ГОДИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ПО СЛЕДНИОВ РЕДОСЛЕД: II СЕМЕСТАР НА 08.02.2021IV СЕМЕСТАР НА 10.02.2021VI СЕМЕСТАР НА…

By in ,
Распоред за полагање на усен испит по предметот Претклиничка орална хирургија

Предмет: Претклиничка орална хирургија / зимски испитен рок 2021 год. Студенти кои го положиле компјутерскиот тест ( 22.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – нова програма 1. Проф.д-р. Б.Величковски: 7312 2.…

By in ,
Список за полагање по предметот Хистологија и ембриологија

Листа на студенти кои се пријавиле преку IKNOW system да полагаат делови од предметот Хистологија и ембриологија. Положените колоквиуми важат уште оваа сесија. Со почетокот на семестарот сите презапишани студенти…

By in ,
Распоред за полагање по предметот Максилофацијална хирургија 2

МФХ 2 – ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2020-21 ИндексПрофесор7093Проф. Д-р Поповски Владимир ,7077Проф. Д-р Бенедети Aлберто,7146Проф. Д-р Грчев Александар,6661Проф. Д-р Поповиќ Моневска Даница,6659Проф. Д-р Кирков Антонио,6840Проф. Д-р Панчевски Горан,6879Проф. Д-р Божовиќ…

By in , ,
Список за полагање испит по предметот Стоматолошка фармакологија

26.1.2021 од 11 часот Срна Цветановска           7125 Марија Настеска              7246 Бојана Миленковска        7230 Бојан Звездаковски         7198 Самир Шасивари             7168 Фатмире Рушити             7138 Стојан Петровски            7337 Стефанија Ѓорѓиевска    7443 Maјлинда Рамадани        7185 Фетије Лимани                 7228 Шејма Шурбан                 7143 Дерја Шех                        7205 Антигона Исуфи              7144 Сара Личона                    7202 Одул Џебеџи                   7067  Ненад Мојсовски             7278  Мартина Анастасовска   7290  Муниса Селим                 7280  Ивана Ѓозева                   7276 Васка Ефтимова              7277 Вјолца Зекири                  7309 Едита Фуга                       7313 Ивана Дрланова              7343  Борјана Божиновска       …

By in
Известување за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 2

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика 2 (стара програма) ќе се одржи на 05.02.2021 година наместо  во вежбалната на претклиничка мобилна протетика ќе се одржи во училнца 2 стар деканат…

By in
Известување за испит по предметот Клиничка фиксна протетика

Студентите од студиската програма ДДМ (стара програма), писмениот дел од испитот по предметот Клиничка фиксна протетика ќе се одржи on line во четврток 28.01.2021 година, од 8:30часот. Проф. д-р Весна…

By in ,
Известување за испит по предметот Медицинска етика и психологија

Во договор со кординаторот и студентите испитот по предметот Медицинска етика и психологија за Доктори по дентална медицина  ќе се одржи на 09.02.2021 година во амфитеатар 1 со почеток од…

By in ,
Список за полагање испит по предметот Орална Хирургија 2

Студентите кои се распоредени кај соодветниот професор треба да стапат во контакт со истиот за да им се одреди датум за полагање на предметот Орална Хирургија 2. Предметот ќе се…

By in ,
Известување за полагање на колоквиум по предметот Инфектологија

Kолоквиумот по предметот  Инфектологија ке се полага во амфитеатарот 1 на  Стоматолошките клиники на 26.01 2021. година во 14 часот. Ве молам за задолжително почитување на сите превентивни мерки –носење…

By in
Известување за испит по предметот Клиничка пародонтологија 2

Испитот Клиничка пародонтологија 2, кај Проф д-р Анета Атанасовска ќе се полага на 03.02.2021 со почеток во 8 30 часот on line на програмата Microsoft teams. Сите студенти за време…

By in ,
Известување за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 2

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика 2 ќе се одржи на 05.02.2021 година во вежбалната на претклиничка мобилна протетика со почеток од 10:00 часот ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Билјана…

By in ,
Известување за испит по предметот Максилофацијална хирургија 1

Колоквиумот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на 18.01.2021 година во амфитеатар 1 со почеток од 08:00-10:00 часот. Испитот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на…

By in ,
Известување испитот по предметот Стоматолошка рентгенологија

Испитот по предметот Стоматолошка рентгенологија за Доктори по дентална медицина наместо на 20.01.2021 ќе се полага на 04. 02. 2021 година со почеток од 11:00 часот во амфитеатар 1. ОД…

By in ,
Известување за испит по предметот Педијатрија

Испитот по предметот Педијатрија за студентите на стоматологија ќе се одржи со физичко присуство, тест на 13.01.2021 во амф. на стоматологија. За групите од 1-6 во 14 часот, и во…

By in ,
Известување за испит по предметот Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем.

Катедра за орална хирургија – Зимски испитен рок 2021 год. Предмет: Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем. 1. Студиска програма Д.Д.М. – стара програма Компјутерски тест (28.11.2020 год.)…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Дентална естетика

Колоквиум по предметот Дентална естетика од студиска програма Дентална медицина ќе се одржи на 13.01.2021 година со почеток од 08:30 часот. Колокиумот ќе се одржи online.

By in ,
Известување за испит по предметот Хистологија и ембриологија

Испитот по предметот хистологија и ембриологија ќе се одржи на 03.02.2021 година.Испитот ќе буде on line. Уште оваа сесија ќе ви важат колоквиумите кои сте ги положиле. Со почетокот на…

By in ,
Распоред на студенти за полагање на колоквиум по предметот Орална медицина и патологија

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 11.01.2021 Студенти кои предметот го слушале по нова студиска програма Од 8-8,3о часот – редни броеви од 1-9; Од 8,30-9 часот – редни броеви…

By in ,
Известување за испит по предметот Педијатрија

Испитот по Педијатрија за студентите на стоматологија ќе се одржи со физичко присуство, тест на 13.01.2021 во амф. на стоматологија. За групите од 1-6 во 14 часот, и во 15…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Ергономија

Вториот колоквиум по предметот Ергономија ќе се одржи на 22.1.2021 година со почеток во 9 часот за првата и 9,30 часот за втората група. Колоквиумот ќе се одржи on line.…

By in ,
Известување за испит по предметот Орална хирургија 2

Студентите кои ќе го пријават испитот Орална хирургија 2 во јануарска испитна сесија на 20 Јануари ќе бидат распоредени кај кој професор ќе полагаат. Денот и времето на полагање во…

By in ,
Соопштение за практична настава по предметот Детска и превентивна стоматологија

Студентите од студиска програма Доктори по дентална медицина – Интегрирани студии кои го слушаат предметот Детска и превентивна стоматологија IX семестар и студентите од студиска програма Доктори по дентална медицина…

By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија 1

Испитот по предметот Орална хирургија 1 – стара програма ќе се одржи на 26.01.2021 година со почеток од 11:00 часот во амфитеатар на Максилофацијална хирургија. Доц. д-р Гордана Апостолова

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Орална хирургија

Вториот колоквиум по предметот Орална хирургија ќе се одржи на 18.01.2021 година наместо во амфитеатар 1 во компјутерски центар со почеток од 09:00 часот. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Борис…

By in ,
Известување за испити по предметите Ортодонција 1 и 2

Испитот по предметот Ортодонција 1 ќе се одржи на 21.01.2021 година во Амфитеатар 1 од 11:00 ч. Колоквиумот по предметот Ортодонција 2 ќе се одржи на 12.01.2021 компјутерски од 13:00…

By in , , , , ,
Избори за претседател и членови на ФСС - СФ

Почитувани студенти, За успешно спроведување на фер и демократски избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание, Ве информираме за термините на собирите на студентите каде имате можност да…

By in , , , ,
СООПШТЕНИЕ за начинот на спроведување на практичната настава

Почитувани наставници и студенти, Со оглед на тешката ситуација која се уште постои во однос на секојдневно голем број Ковид заразени лица, Деканатската управа дискутираше за начинот на понатамошно спроведување…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Орална хирургија

Колоквиумот по предметот Орална хирургија кој се слуша во  IX семестар ќе се полага на 27.11.2020 (петок) со почеток од 14:00 во компјутерскиот центар. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Борис…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Интерна медицина

Колоквиумот по предметот Интерна медицина ќе се одржи на ден 25.11.2020 година, од 14.00-14.45 часот и 15.15-16.00 часот, со пауза измеѓу од 14.45.-15.15 часот, во продолжение список со студенти од двете…

By in , , , ,
Известување за on-line консултации

Се известуваат студентите дека on-line консултациите со наставниците ќе се изведува на платформата Microsoft Teams во термините предвидени со утврдениот распоред. Во предвидените термини, студентот може да оствари видео/аудио разговор или да се обрати…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Клиничка фиксна протетика

Колоквиумот по предметот Клиничка фиксна протетика ќе се одржи утре 25.11.2020 год. со почеток од 8:30 часот, ќе содржи 30 прашања,  со време за одговарање од 15 мин. Проф.д-р Весна…