By in ,
Известување за испит по предметот Максилофацијална хирургија 1

Колоквиумот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на 18.01.2021 година во амфитеатар 1 со почеток од 08:00-10:00 часот. Испитот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на…

By in ,
Известување испитот по предметот Стоматолошка рентгенологија

Испитот по предметот Стоматолошка рентгенологија за Доктори по дентална медицина наместо на 20.01.2021 ќе се полага на 04. 02. 2021 година со почеток од 11:00 часот во амфитеатар 1. ОД…

By in ,
Известување за испит по предметот Педијатрија

Испитот по предметот Педијатрија за студентите на стоматологија ќе се одржи со физичко присуство, тест на 13.01.2021 во амф. на стоматологија. За групите од 1-6 во 14 часот, и во…