Известување за испит по предметот Максилофацијална хирургија 1
By in ,
360

Колоквиумот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на 18.01.2021 година во амфитеатар 1 со почеток од 08:00-10:00 часот.

Испитот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на 26. 01. 2021 година во амфитеатар 1 од 08:00-10:00 часот

Одделение за студентски прашања

54321
(0 votes. Average 0 of 5)