Докторски дисертации на разгледување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
КандидатТема на докторски труд
Д-р Марија АндоновскаВлијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз  јачината на врската на композитното колче со дентинот
Д-р Симона ТошевскаВлијанието на хијалуронската киселина врз ткивата на пародонтот
Д-р Славица Ѓоргиевска ЈовановскаВлијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка
Д-р Урим ТефикуЗастапеност и улога на bacteroides и fusobacterium кај пациенти од македонска и албанска припадност со пародонтопатија