РАСПОРЕД ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/22 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

 

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2021/22

Втор уписен рок