Известување за испит по предметот Клиничка пародонтологија 2
By in
418

Испитот Клиничка пародонтологија 2, кај Проф д-р Анета Атанасовска ќе се полага на 03.02.2021 со почеток во 8 30 часот on line на програмата Microsoft teams.

Сите студенти за време на испитот да имаат со себе индекс за лична идентификација.

Имињата на студентите ќе бидат објавени на 01.02. на огласна табла на факултетот.

Проф.д-р Анета Атанасовска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)