By in
Известување за испит по предметот Клиничка пародонтологија 2

Испитот Клиничка пародонтологија 2, кај Проф д-р Анета Атанасовска ќе се полага на 03.02.2021 со почеток во 8 30 часот on line на програмата Microsoft teams. Сите студенти за време…

By in ,
Известување за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 2

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика 2 ќе се одржи на 05.02.2021 година во вежбалната на претклиничка мобилна протетика со почеток од 10:00 часот ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Билјана…