Известување за испит по предметот Орална медицина и патологија 2
By in
322

Испитот ОПМ2 за ДДМ, кај Проф д-р Анета Атанасовска ќе се полага на 05.02.2021 со почеток во 14-18 часот on line на програмата Microsoft teams.

Сите студенти за време на испитот да имаат со себе индекс за лична идентификација.

Имињата на студентите и временскиот распоред, ќе бидат објавени на 01.02. на огласна табла на факултетот.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)