By in ,
Известување за теоретска настава по предметот Епидемиологија

Се известуваат студентите дека ќе следат дополнителна теоретска настава по предметот Епидемиологија закажана за 20.04. и 27.04.2021 година од 18:00 до 20:00 часот – on line. Од Одговорниот наставник