By in ,
Известување за испит по предметот Орална медицина и патологија 2

Се соопштува на студентите кои го полагаат испитот од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 дека истиот се одложува за полагање на 10.02.2021 год.Испитот ќе се полага on line, а…