Склучен меморандум за соработка со СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
By in
Склучен меморандум за соработка со СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје

Стоматолошкиот факултет – Скопје и СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка. Формата на долгорочната научна, техничка, образовна и…

Е-learning курс за Сајбер Хигиена
By in
Е-learning курс за Сајбер Хигиена

Почитувани студенти, Доколку сакате да се запознаете со главните сајбер ризици и безбедносни напади во дигиталниот свет, како и да научите „трикови“ за заштита на вашите лични податоци, електронски уреди,…

By in ,
Известување за практична настава

Практичната настава за стоматолошките клинички предмети за студентите запишани на студиската програма за Доктори по дентална медицина – стара и нова програма ќе започне од 01. 03. 2021 година. СЛУЖБА…

Донација од Светска здравствена организација
By in
Донација од Светска здравствена организација

Светската здравствена организација (СЗО) донираше лична заштитна опрема на Стоматолошкиот факултет – Скопје во вредност од 104.000 американски долари. Личната заштитна опрема е наменета за студентите и специјализантите на Стоматолошкиот…

By in ,
Известување за предавање по предметот Клиничка кариологија 2

Теоретската настава по предметот Клиничка кариологија 2 за студентите од старата студиска програма ќе се одржи на принцип на консултации. Одговорен наставник за предметот е проф Илијана Муратовска.

By in
Известување за студенти од прв циклус на студии

Согласно евиденцијата на службата за студентски прашања, изготвена е листа на студенти кои не извршиле самоевалуација со што нецелосно ги доставиле документите за упис на летниот семестар од учебната 2020/21.…

By in ,
Известување за настава по предметот Клиничка мобилна протетика

Теоретската настава по предметот Клиничка мобилна протетика наместо во среда од 12:00-13:00 ќе се одржува во четврток од 08:00 -09:00 часот. ПРОФ. ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА

Средба со директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование
By in
Средба со директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование

Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје ја имаше честа да ги добие првите решенија за почеток со работа на новите студиски програми…

By in
Катедра за имплантологија

Датумот 28.09.2020 е свечен момент за Стоматолошкиот факултет во Скопје, затоа што беше возобновена Катедрата за имплантологија. Современата дентална имплантологија е стоматолошка дисциплина која се темели на научни принципи за…

By in
Катедра за ортодонција

Историјат По формирањето на Медицинскиот факултет во Скопје во 1947 година и сѐ поголемата потреба за воведување на организирана и стручна забоздравствена заштита, во 1948/49 година е формирана Клиниката за…

By in
Катедра за стоматолошка протетика

Историјат    Катедрата за стоматолошка протетика за првпат е формирана во учебната 1960/61 год., при Институтот за стоматологија на Медицинскиот факултет во Скопје. Опфаќала два предмети – претклиничка и клиничка…

By in
Катедра за детска и превентивна стоматологија

Катедра за детска и превентивна стоматологија Историјат Почетоците на развојниот циклус на Катедрата за детска и превентивна стоматологија датираат од 1959/60 година, кога функционирала како составен дел на Стоматолошкиот оддел…

By in
Катедра за орална хирургија

Катедра за орална хирургија Историјат Почетоците на Катедрата за орална хирургија датираат од учебната 1959/60 година кога е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје. Сите активности на одделот…

By in
Катедра за болести на устата и пародонтот

Катедра за болести на устата и пародонтот Историјат Напоредно со формирањето на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје, во 1959 година започнува и наставата по предметот болести на устата…

By in
Катедра за болести на забите и ендодонтот

Катедра за болести на забите и ендодонтот Историјат Со почетокот на примената на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60…

By in
Конкурс за избор на заменик студентски правобранител

ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ Врз основа на член 39 од Статутот на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје, Факултетското студентско собрание објавува КОНКУРС за…

By in
Пријавување на настани од континуирана едукација организирани од МСД и здруженија при МСД

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошкиот факултет – Скопје и Македонското стоматолошко друштво овозможија бесплатно учество на студентите од Стоматолошкиот факултет на настаните од континуираната едукација организирани од…

By in ,
Термин за земање оценки Претклиничка орална хирургија и Орална хирургија II

Претклиничка орална хирургија (стара програма), Орална хирургија II (стара програма), Претклиничка орална хирургија (нова програма) Термин: 10.02.2021, среда, 11 часот Напомена: студентите да носат индекс и пополнета пријава Проф.д-р Борис…

By in ,
Известување за испит и завршна оценка по предметот Кл. кариологија 1 и 2

Според  препораките, Ве молиме да бидете по протокол со маски, ракавици, индекс , пријава и растојание помеѓу двајца кандидати од 10 минути. Клиничка кариологија 1 и 2, завршен усмен испит:…

By in
Три бесплатни „BOB“- онлајн работилници

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите…

By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија

Испитот по предметот Орална хирургија за доктори по дентална медицина –(нова студиска програма) ќе се одржи на 12.02.2021 со почеток од 09:00 часот во компјутерски центар. ПРОФ. Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ

Свечено отварање на новите клнички сали
By in
Свечено отварање на новите клнички сали

Под покровителство на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и Министерството за образование и наука беа ставена во употреба новите клинички сали сместени на Катедрата за детска и превентивна…

By in ,
Распоред за полагање на испит по предметот Кл. фиксна протетика 1 (стара програма)

8.2.2021год.од 8,30 -9,15 69577357708368147030Од 9,30 – 10,1569256831707269606903Од 10,30 – 11,1571656695709070876977 10.2.2021год.Од 8,30-9,15 71127005692370287014Од 9,30-10,1569066916649567996919Од 10,30-11,1570547115703570247037 Одговорен наставникПроф. д-р Весна Коруноска-Стевковска

By in ,
Известување за испит по предметот Орална медицина и патологија 2

Се соопштува на студентите кои го полагаат испитот од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 дека истиот се одложува за полагање на 10.02.2021 год.Испитот ќе се полага on line, а…

By in ,
Известување за испит по предметот Физиологија 2

Испитот по предметот Физиологија 2 закажан за 04.02.2021 година од 11-14 часот во амфитеатар 2  ќе се полага на 04.02.2021 година од 08:30 часот во амфитеатар 1. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ…

By in
Решенија за акредитација и почеток со работа - III циклус студии

Решениe за акредитација на студиската програма „Стоматолошки науки“ преземиРешение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Стоматолошки науки “ на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот…

By in
Известување за испит по предметот Пародонтологија

Сите студенти од студиската програма за Стручни стоматолошки сестри- Орални хигиенолози кои ќе го полагаат испитот Пародонтологија да ја контактираат проф. Стевица Ристоска на следниот меил   sristoska@stomfak.ukim.edu.mk   заради договор во…

By in
Известување за испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија

Усмениот испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија СЗТ I семестар, ќе се одржи на 3.2.2021, среда, со почеток од 12:00 часот, распоредени во две групи. Колеги кои…