By in
Три бесплатни „BOB“- онлајн работилници

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите…

By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија

Испитот по предметот Орална хирургија за доктори по дентална медицина –(нова студиска програма) ќе се одржи на 12.02.2021 со почеток од 09:00 часот во компјутерски центар. ПРОФ. Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ