Известување за испит и завршна оценка по предметот Кл. кариологија 1 и 2
By in ,
233

Според  препораките, Ве молиме да бидете по протокол со маски, ракавици, индекс , пријава и растојание помеѓу двајца кандидати од 10 минути.

Клиничка кариологија 1 и 2, завршен усмен испит:

09.02.2021, = 17h. кај проф. Лидија Поповска полагаат индексите со број : 7277, 7278, 7290, 7303, 7280,7298, 7267, 7286.

10.02.2021 = 9’45h индексите со број : 7225, 7208. 10’00h: 7100,6991, 10’15h:7079, 7198, 10’30h:7286, 7288. 10’45h: 7052, 7276. 11’00.h: 7282, 7269. 11’15h: 7272, 7345. 11’30h: 7007, 7356. 11’45h: 7236, 7347. 12’00h: 7310,7279. 12’15: 7337, 7188.

11.02.2021 = 12h. кај проф. Лидија Поповска полагаат индексите со број :7309, 7331, 7312, 7296, 7270, 7304, 7281, 7274.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)