By in
Известување за испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија

Усмениот испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија СЗТ I семестар, ќе се одржи на 3.2.2021, среда, со почеток од 12:00 часот, распоредени во две групи. Колеги кои…