By in , , ,
Известување за теоретска настава

Студентите по сите студиски програми кои предметите повеќе пати ги презапишуваат во летниот  семестар во учебната 2020/2021 година задолжително да следат теоретска настава. Одделение за студентски прашања

By in , , , ,
Распоред за летен семестар во учебната 2020/21

Доктори по дентална медицина (6-годишни) Распоред за теоретска настава 1-ва-година-предавања2-ра-година-предавања3-та-година-предавања4-та-година-предавања5-та-година-предавања  Распоред за практична настава 1-ва-година-вежби2-ра-година-вежби3-та-година-вежби4-та година-вежби5-та година-вежби Стручни забни техничари Распоред за теоретска настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година Распоред за практична настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година…

By in
Известување за испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија

Усмениот испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија СЗТ I семестар, ќе се одржи на 3.2.2021, среда, со почеток од 12:00 часот, распоредени во две групи. Колеги кои…

By in
Распоред за полагање на усмен испит по предметот Морфологија 1

 Проф д-р Сашо ЕленчевскиПроф д-р Сања Панчевска пон. 01.02.2021г во 15.00 часотчет. 04.02.2021г во 09.00 часот16476512645642366765046586605646663 вт. 02.02.2021г во 9.00 часотчет. 04.02.2021г во 11.00 часот1637643265263836646414653654    Испитот ќе се одржи online на teams…

By in
Известување за испит по предметот Стоматолошка керамика I

Се известуваат студентите од студиската програма Стручни забни техничари, V семестар, дека испитот по Стоматолошка керамика I ќе се одржи на 5.2.2021 година во терминот од 14 до 16 часот.Одговорен…

By in , , ,
Известување за уписи во летен семестар 2020/21 год.

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПИСИТЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ГОДИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ПО СЛЕДНИОВ РЕДОСЛЕД: II СЕМЕСТАР НА 08.02.2021IV СЕМЕСТАР НА 10.02.2021VI СЕМЕСТАР НА…

By in
Список за полагање на колоквиум по предметот Морфологија на заби 1

20.01.2021  од 14-15 часот 668673662638645639669666646657656651652649637640642655659644 20.01.2021 од 15 -16 часот 660665650658647590661675496670643667653672671663664654674641 Студентите од првата група блокчињата со цртежите и измоделираните заби треба да ги донесат пред полагањето на колоквиумот во 13 часот…

By in
Известување за испит по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови)

Испитот по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови) за Стручни забни техничари ќе се одржи на 21.1.2021 година во амфитеатар 2 (максило) со почеток од 14:00 часот. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК…

By in , , , ,
СООПШТЕНИЕ за начинот на спроведување на практичната настава

Почитувани наставници и студенти, Со оглед на тешката ситуација која се уште постои во однос на секојдневно голем број Ковид заразени лица, Деканатската управа дискутираше за начинот на понатамошно спроведување…

By in , , , ,
Известување за on-line консултации

Се известуваат студентите дека on-line консултациите со наставниците ќе се изведува на платформата Microsoft Teams во термините предвидени со утврдениот распоред. Во предвидените термини, студентот може да оствари видео/аудио разговор или да се обрати…