By in
Известување за заверка на зимски семестар - II циклус студии

Студентите запишани на втор циклус на студии заверката на зимски семестар и запишувањето на летен семестар во учебната 2020/2021 година ќе трае до 15.02.2021 година. Служба за студентски прашања

By in
Распоред за полагање на усмен испит по предметот Морфологија 1

 Проф д-р Сашо ЕленчевскиПроф д-р Сања Панчевска пон. 01.02.2021г во 15.00 часотчет. 04.02.2021г во 09.00 часот16476512645642366765046586605646663 вт. 02.02.2021г во 9.00 часотчет. 04.02.2021г во 11.00 часот1637643265263836646414653654    Испитот ќе се одржи online на teams…

By in ,
Распоред за полагање испит по предметот Орална хирургија 1 “on line”

Студенти кои го положиле завршниот колоквиум ( 26.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – стара програма Проф.д-р. О. Димитровски: 6695, 6991, 7079Проф.д-р. М. Кацарска: 6814, 6957, 6977Проф.д-р. Д. Велеска: 7012, 7037,…