By in ,
Список на студенти кои го полагаат предметот Инфектологија

Поради актуелната состојба со COVID-19 пандемијата студентите ќе полагаат во точно наведениот датум, час и  просторија. Студентите на испит мора да носат индекс и пријава. Студентите на испит мора да…

By in
Известување за испит по предметот Стоматолошка керамика I

Се известуваат студентите од студиската програма Стручни забни техничари, V семестар, дека испитот по Стоматолошка керамика I ќе се одржи на 5.2.2021 година во терминот од 14 до 16 часот.Одговорен…

By in
Известување за уплата на рати за специјализација

Почитувани специјализанти, Ве замолуваме да се придржувате до роковите и динамиката на плаќање на ратите за специјализација утврдени во договорите и анексот на договорите. Имено, специјализантите запишани на Конкурсот од…

By in ,
Список на студентите кои ќе полагаат Орална медицина и патологија 2

08.02.2021   Од 09- 12 часот Елзана Чековиќ  6878Влора Алили 6814Ерол Абдула 6957Зејние Адеми 7012Арџента Чупи 7037Ајнур Реџепи  6491Беса Аџами 7073Мимоза Имери 7124 09.02.2021 Од  9-12 часот Саранда Сејдиу 6919Ален Софтиќ…

By in , , ,
Известување за уписи во летен семестар 2020/21 год.

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПИСИТЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ГОДИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ПО СЛЕДНИОВ РЕДОСЛЕД: II СЕМЕСТАР НА 08.02.2021IV СЕМЕСТАР НА 10.02.2021VI СЕМЕСТАР НА…

Сертификати од симпозиум
By in
Сертификати од симпозиум

Почитувани, на следниот линк се достапни сертификатите од online симпозиумот со меѓународно учество на тема Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација и заштита, кој се одржа на 16.12021 година…