By in
Известување за испит по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови)

Испитот по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови) за Стручни забни техничари ќе се одржи на 21.1.2021 година во амфитеатар 2 (максило) со почеток од 14:00 часот. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК…