By in
Список за полагање на колоквиум по предметот Морфологија на заби 1

20.01.2021  од 14-15 часот 668673662638645639669666646657656651652649637640642655659644 20.01.2021 од 15 -16 часот 660665650658647590661675496670643667653672671663664654674641 Студентите од првата група блокчињата со цртежите и измоделираните заби треба да ги донесат пред полагањето на колоквиумот во 13 часот…

By in
Група за полагање по предметот Клиничка ендодонција

ВТОР КОЛОКВИУМ 20.01.2021 Јасмин Идризовиќ 7153Тамара Неделковска 7243Едона Касапи 7183Сандра Златинова 7242Симона Златинова 7233Милена Николоска 7247Марија Попова 7193Деспина Лазарова 7181Ели Ефтимова 7187Дијана Пејовска 7178Марија Петрова 7176Виолета Куцирова 7179Рејхан Ељези 7220Христина…