Свечено отварање на новите клнички сали
By in
Свечено отварање на новите клнички сали

Под покровителство на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и Министерството за образование и наука беа ставена во употреба новите клинички сали сместени на Катедрата за детска и превентивна…

By in ,
Распоред за полагање на испит по предметот Кл. фиксна протетика 1 (стара програма)

8.2.2021год.од 8,30 -9,15 69577357708368147030Од 9,30 – 10,1569256831707269606903Од 10,30 – 11,1571656695709070876977 10.2.2021год.Од 8,30-9,15 71127005692370287014Од 9,30-10,1569066916649567996919Од 10,30-11,1570547115703570247037 Одговорен наставникПроф. д-р Весна Коруноска-Стевковска