By in
Катедра за имплантологија

Датумот 28.09.2020 е свечен момент за Стоматолошкиот факултет во Скопје, затоа што беше возобновена Катедрата за имплантологија. Современата дентална имплантологија е стоматолошка дисциплина која се темели на научни принципи за…

By in
Катедра за ортодонција

Историјат По формирањето на Медицинскиот факултет во Скопје во 1947 година и сѐ поголемата потреба за воведување на организирана и стручна забоздравствена заштита, во 1948/49 година е формирана Клиниката за…

By in
Катедра за стоматолошка протетика

Историјат    Катедрата за стоматолошка протетика за првпат е формирана во учебната 1960/61 год., при Институтот за стоматологија на Медицинскиот факултет во Скопје. Опфаќала два предмети – претклиничка и клиничка…

By in
Катедра за детска и превентивна стоматологија

Катедра за детска и превентивна стоматологија Историјат Почетоците на развојниот циклус на Катедрата за детска и превентивна стоматологија датираат од 1959/60 година, кога функционирала како составен дел на Стоматолошкиот оддел…

By in
Катедра за орална хирургија

Катедра за орална хирургија Историјат Почетоците на Катедрата за орална хирургија датираат од учебната 1959/60 година кога е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје. Сите активности на одделот…

By in
Катедра за болести на устата и пародонтот

Катедра за болести на устата и пародонтот Историјат Напоредно со формирањето на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје, во 1959 година започнува и наставата по предметот болести на устата…

By in
Катедра за болести на забите и ендодонтот

Катедра за болести на забите и ендодонтот Историјат Со почетокот на примената на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60…