By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија 1

Испитот по предметот Орална хирургија 1 – стара програма ќе се одржи на 26.01.2021 година со почеток од 11:00 часот во амфитеатар на Максилофацијална хирургија. Доц. д-р Гордана Апостолова