By in ,
Известување за колоквиум по предметот Ергономија

Вториот колоквиум по предметот Ергономија ќе се одржи на 22.1.2021 година со почеток во 9 часот за првата и 9,30 часот за втората група. Колоквиумот ќе се одржи on line.…

By in ,
Известување за испит по предметот Орална хирургија 2

Студентите кои ќе го пријават испитот Орална хирургија 2 во јануарска испитна сесија на 20 Јануари ќе бидат распоредени кај кој професор ќе полагаат. Денот и времето на полагање во…

By in
Прелиминарна листа на примени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус - докторски студии

ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail1ВЕРИЦА ТОНЕВА СТОЈМЕНОВАпроф.д-р ЛИДИЈА ПОПОВСКА9,61  Филолошки факултет Б2////запишана специјализација ендодонција 2УЛКА ХАЏИКАДРИЈАпроф.д-р ВАСИЛКА РЕНЏОВА8,08 Уверение Филолошки факултет Б2////завршена…

By in ,
Соопштение за практична настава по предметот Детска и превентивна стоматологија

Студентите од студиска програма Доктори по дентална медицина – Интегрирани студии кои го слушаат предметот Детска и превентивна стоматологија IX семестар и студентите од студиска програма Доктори по дентална медицина…

By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија 1

Испитот по предметот Орална хирургија 1 – стара програма ќе се одржи на 26.01.2021 година со почеток од 11:00 часот во амфитеатар на Максилофацијална хирургија. Доц. д-р Гордана Апостолова

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Орална хирургија

Вториот колоквиум по предметот Орална хирургија ќе се одржи на 18.01.2021 година наместо во амфитеатар 1 во компјутерски центар со почеток од 09:00 часот. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Борис…

By in ,
Известување за испити по предметите Ортодонција 1 и 2

Испитот по предметот Ортодонција 1 ќе се одржи на 21.01.2021 година во Амфитеатар 1 од 11:00 ч. Колоквиумот по предметот Ортодонција 2 ќе се одржи на 12.01.2021 компјутерски од 13:00…

By in
Избори за претседател и членови на ФСС - СФ

Почитувани Студенти, За успешно спроведување на фер и демократски избори за Членови и Претседател на Факултетското студентско собрание, Ве информираме поради технички проблем времето на гласање е продолжено за половина…

By in
Известување за предметот Технологија на тотални протези

Се известуваат студентите од СЗТ за предметот технологија на тотални протези, дека поради актуелната состојба со вирусот и се поголемиот број на студенти кои поради решение за изолација не можат…

By in
Виш науч.сор.д-р Ефка Жабокова Билбилова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mail ezabokova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Весна Амбаркова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailvambarkova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Олга Кокочева

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailokokoceva@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Павлина Алексова

Организациона единицаКатедра за болести на забите и ендодонтот  E-mailpaleksova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Науч.сор.д-р Весна Јуруковска Шотаровска

Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетикаE-mailvjurukovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф .д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова

Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетикаE-mailebajraktarova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Емилија Стефановска Левеска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailestefanovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Вера Радојкова Николовска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailvradojkova@stomfak.ukim.edu.mk   Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Ана Сотировска Ивковска

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailasotirovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Елизабета Ѓеоргиевска

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailegjorgievska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailaatanasovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Соопштение за одбрана на магистерски труд д-р Оливера Србиновска

Ве известуваме дека на ден 11.12.2020 година, д-р Оливера Србиновска ќе го брани магистерскиот труд  под наслов: “ЕЈМАЈЛОВАТА ПОВРШИНА ПОСЛЕ ДЕБОНДИРАЊЕ НА ОРТОДОНТСКИ БРЕКЕТИ –in vitro студија” Во амфитеатарот на…