By in ,
Известување за испити по предметите Ортодонција 1 и 2

Испитот по предметот Ортодонција 1 ќе се одржи на 21.01.2021 година во Амфитеатар 1 од 11:00 ч. Колоквиумот по предметот Ортодонција 2 ќе се одржи на 12.01.2021 компјутерски од 13:00…