By in
Список на студенти за колоквиум по предметот Стоматолошка фармакологија

КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СТОМАТОЛОШКА ФАРМАКОЛОГИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 23.11.2020г. ВО УЧИЛНИЦА 2 ВО СТАРИОТ ДЕКАНАТ ОД 10 ЧАСОТ Ивана НиколовскаИвана МладеновскаМагдалена ТошеваОливера СтојковиќВерица ИлиеваМилица ТифуновскаДрагана ДимовскаАзра БислимиИвона Ристиќ ОД…