By in
II колоквиумска недела 2020/2021 (СЗТ)

ПредметДатумРезултатиТехнологија на мобилни протези – Т.П.11.01.2021превземиТехнологија на фиксни протези (мостови)11.01.2021превземиПародонтологија13.01.2021превземиОртодонција 113.01.2021превземиВилично-лицева реконструктивна протетикапревземиАнатомија и физиологија на џвакалниот систем14.01.2021превземиАпарати и инструменти во заботехничката лабораторија11.01.2021превземиТехнологија на заботехнички материјали14.01.2021превземиМорфологија 121.01.2021превземиОртодонција 122.01.2021превземиМедицинска етика и…

By in
II колоквиумска недела 2020/2021

ПредметДатумРезултатиОснови на пародонтологија11.01.2021превземиОрална медицина и патологија11.01.2021превземиДентална естетика13.01.2021превземиОртодонција 212.01.2021превземиПедијатрија13.01.2021превземиБиофизика11.01.2021превземиГнатологија15.01.2021превземиМедицинска етика и психологија15.01.2021превземиОрална хирургија 18.01.2021превземиКлиничка ендодонција 1превземиОртодонција 121.01.2021превземиЕргономијапревземиПретклиничка орална хирургијапревземиДетска и превентивна стоматологијапревземиОрална медицина и патологија 125.01.2021превземиСтоматолошка фармакологија26.01.2021превземиОртодонција 228.01.2021превземиOрална хирургија 126.01.2021превземиДетска стоматологија…

By in ,
Известување за испит по предметот Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем.

Катедра за орална хирургија – Зимски испитен рок 2021 год. Предмет: Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем. 1. Студиска програма Д.Д.М. – стара програма Компјутерски тест (28.11.2020 год.)…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Дентална естетика

Колоквиум по предметот Дентална естетика од студиска програма Дентална медицина ќе се одржи на 13.01.2021 година со почеток од 08:30 часот. Колокиумот ќе се одржи online.

By in ,
Известување за испит по предметот Хистологија и ембриологија

Испитот по предметот хистологија и ембриологија ќе се одржи на 03.02.2021 година.Испитот ќе буде on line. Уште оваа сесија ќе ви важат колоквиумите кои сте ги положиле. Со почетокот на…