II колоквиумска недела 2020/2021
By in
1229
ПредметДатумРезултати
Основи на пародонтологија11.01.2021превземи
Орална медицина и патологија11.01.2021превземи
Дентална естетика13.01.2021превземи
Ортодонција 212.01.2021превземи
Педијатрија13.01.2021превземи
Биофизика11.01.2021превземи
Гнатологија15.01.2021превземи
Медицинска етика и психологија15.01.2021превземи
Орална хирургија 18.01.2021превземи
Клиничка ендодонција 1превземи
Ортодонција 121.01.2021превземи
Ергономијапревземи
Претклиничка орална хирургијапревземи
Детска и превентивна стоматологијапревземи
Орална медицина и патологија 125.01.2021превземи
Стоматолошка фармакологија26.01.2021превземи
Ортодонција 228.01.2021превземи
Oрална хирургија 126.01.2021превземи
Детска стоматологија 1превземи
Стоматолошка рендгенологијапревземи
Епидемиологијапревземи
Клиничка фиксна протетика 128.01.2021превземи
Анатомија 129.01.2021превземи
Максилофацијална хирургија 1превземи
Анестезија и седација05.02.2021превземи
Анатомија и морфологија на вилици и забипревземи
Претклиничка фиксна протетика 205.02.2021превземи
Дентална трауматологијапревземи
Медицинска етика и психологија09.02.2021превземи
Анатомија 210.02.2021превземи
Гнатологија08.02.2021превземи
Ургентни состојби и ризични пациенти во денталната праксапревземи
Претклиничка мобилна протетика Т.П.превземи
Детска стоматологија 2превземи
Стоматолошка рендгенологија04.02.2021превземи
54321
(4 votes. Average 3.5 of 5)