By in ,
Распоред за полагање на усен испит по предметот Претклиничка орална хирургија

Предмет: Претклиничка орална хирургија / зимски испитен рок 2021 год. Студенти кои го положиле компјутерскиот тест ( 22.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – нова програма 1. Проф.д-р. Б.Величковски: 7312 2.…

By in ,
Список за полагање по предметот Хистологија и ембриологија

Листа на студенти кои се пријавиле преку IKNOW system да полагаат делови од предметот Хистологија и ембриологија. Положените колоквиуми важат уште оваа сесија. Со почетокот на семестарот сите презапишани студенти…

By in ,
Распоред за полагање по предметот Максилофацијална хирургија 2

МФХ 2 – ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2020-21 ИндексПрофесор7093Проф. Д-р Поповски Владимир ,7077Проф. Д-р Бенедети Aлберто,7146Проф. Д-р Грчев Александар,6661Проф. Д-р Поповиќ Моневска Даница,6659Проф. Д-р Кирков Антонио,6840Проф. Д-р Панчевски Горан,6879Проф. Д-р Божовиќ…