Список за полагање испит по предметот Орална Хирургија 2
By in ,
393

Студентите кои се распоредени кај соодветниот професор треба да стапат во контакт со истиот за да им се одреди датум за полагање на предметот Орална Хирургија 2. Предметот ќе се полага усно, преку онлајн платформата.

IndeksCourseNameTeacherName
6495Орална хирургија 2проф. Димитровски
6695Орална хирургија 2проф. Димитровски
6799Орална хирургија 2проф. Димитровски
6831Орална хирургија 2проф. Димитровски
6872Орална хирургија 2проф. Димитровски
7112Орална хирургија 2проф. Величковски
6903Орална хирургија 2проф. Величковски
6906Орална хирургија 2проф. Величковски
6909Орална хирургија 2проф. Величковски
6916Орална хирургија 2проф. Величковски
6925Орална хирургија 2проф. Пеева
6945Орална хирургија 2проф. Пеева
6957Орална хирургија 2проф. Пеева
6963Орална хирургија 2проф. Пеева
6977Орална хирургија 2проф. Пеева
6991Орална хирургија 2проф. Кацарска
7005Орална хирургија 2проф. Кацарска
7014Орална хирургија 2проф. Кацарска
7024Орална хирургија 2проф. Кацарска
7028Орална хирургија 2проф. Кацарска
7030Орална хирургија 2проф. Јанев
7031Орална хирургија 2проф. Јанев
7035Орална хирургија 2проф. Јанев
7054Орална хирургија 2проф. Јанев
7079Орална хирургија 2проф. Јанев
7087Орална хирургија 2проф. Велевска
7096Орална хирургија 2проф. Велевска
7097Орална хирургија 2проф. Велевска
7100Орална хирургија 2проф. Велевска
7101Орална хирургија 2проф. Велевска
7115Орална хирургија 2доц. Апостолова
7124Орална хирургија 2доц. Апостолова
7129Орална хирургија 2доц. Апостолова
7142Орална хирургија 2доц. Апостолова
7165Орална хирургија 2доц. Апостолова

Одговорен професор за предметот: проф. Оливер Димитровски

54321
(0 votes. Average 0 of 5)