By in ,
Известување за полагање на колоквиум по предметот Инфектологија

Kолоквиумот по предметот  Инфектологија ке се полага во амфитеатарот 1 на  Стоматолошките клиники на 26.01 2021. година во 14 часот. Ве молам за задолжително почитување на сите превентивни мерки –носење…