By in ,
Известување за практична настава по предметот Mаксилофацијална хирургија

Вежбите по Mаксилофацијална хирургија  ќе се одржуват online во следните термини: Максилофацијална хирургија 1 (нова програма) – четврток  од 19-21 часот;Максилофацијална хирургија 2 (стара програма) – среда од 19-21 часот.…