ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти кои што го положиле предметот ОСНОВИ НА ПАРОДОНТОЛОГИЈА кај проф.  Ивановски  да донесат пријава и индекс на ден
08. 03. 2021 год. (понеделник) Во период од  14:00  до 16:00  часот.

Индексите и пријавите за запишување на оценка да ги достават кај проф. Ристоска Стевица, на Катедрата за Болести на устата и пародонтот во соба бр. 1.

Проф. д-р
Ќ.Ивановски