Известување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти кои што го положиле предметот ОРАЛНА БИОХЕМИЈА  кај проф.  Ивановски и проф. Дирјанска да донесат пријава и индекс на ден 10.03.2021 год. (среда)
Во период од  14:00  до 16:00  часот.

Индексите и пријавите за запишување на оценка да ги достават кај проф. Катарина Дирјанска, на Катедрата за Болести на устата и пародонтот во соба 1.

Проф. д-р
Ќ.Ивановски