By
Самоевалуација на зимски семестар 2020/21 година

Почитувани студенти, Ве известуваме дека е достапен формуларот за самоевалуација на зимскиот семестар од учебната 2020/21 година. Евалуацијата е задолжителна за сите студенти и потребно е да ја извршите најдоцна…

By in
Известување за заверка на зимски семестар - II циклус студии

Студентите запишани на втор циклус на студии заверката на зимски семестар и запишувањето на летен семестар во учебната 2020/2021 година ќе трае до 15.02.2021 година. Служба за студентски прашања

By in
Распоред за полагање на усмен испит по предметот Морфологија 1

 Проф д-р Сашо ЕленчевскиПроф д-р Сања Панчевска пон. 01.02.2021г во 15.00 часотчет. 04.02.2021г во 09.00 часот16476512645642366765046586605646663 вт. 02.02.2021г во 9.00 часотчет. 04.02.2021г во 11.00 часот1637643265263836646414653654    Испитот ќе се одржи online на teams…

By in ,
Распоред за полагање испит по предметот Орална хирургија 1 “on line”

Студенти кои го положиле завршниот колоквиум ( 26.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – стара програма Проф.д-р. О. Димитровски: 6695, 6991, 7079Проф.д-р. М. Кацарска: 6814, 6957, 6977Проф.д-р. Д. Велеска: 7012, 7037,…

By in ,
Список на студенти кои го полагаат предметот Инфектологија

Поради актуелната состојба со COVID-19 пандемијата студентите ќе полагаат во точно наведениот датум, час и  просторија. Студентите на испит мора да носат индекс и пријава. Студентите на испит мора да…

By in
Известување за испит по предметот Стоматолошка керамика I

Се известуваат студентите од студиската програма Стручни забни техничари, V семестар, дека испитот по Стоматолошка керамика I ќе се одржи на 5.2.2021 година во терминот од 14 до 16 часот.Одговорен…

By in
Известување за уплата на рати за специјализација

Почитувани специјализанти, Ве замолуваме да се придржувате до роковите и динамиката на плаќање на ратите за специјализација утврдени во договорите и анексот на договорите. Имено, специјализантите запишани на Конкурсот од…

By in ,
Список на студентите кои ќе полагаат Орална медицина и патологија 2

08.02.2021   Од 09- 12 часот Елзана Чековиќ  6878Влора Алили 6814Ерол Абдула 6957Зејние Адеми 7012Арџента Чупи 7037Ајнур Реџепи  6491Беса Аџами 7073Мимоза Имери 7124 09.02.2021 Од  9-12 часот Саранда Сејдиу 6919Ален Софтиќ…

By in , , ,
Известување за уписи во летен семестар 2020/21 год.

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПИСИТЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ГОДИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ПО СЛЕДНИОВ РЕДОСЛЕД: II СЕМЕСТАР НА 08.02.2021IV СЕМЕСТАР НА 10.02.2021VI СЕМЕСТАР НА…

Сертификати од симпозиум
By in
Сертификати од симпозиум

Почитувани, на следниот линк се достапни сертификатите од online симпозиумот со меѓународно учество на тема Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација и заштита, кој се одржа на 16.12021 година…

By in ,
Распоред за полагање на усен испит по предметот Претклиничка орална хирургија

Предмет: Претклиничка орална хирургија / зимски испитен рок 2021 год. Студенти кои го положиле компјутерскиот тест ( 22.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – нова програма 1. Проф.д-р. Б.Величковски: 7312 2.…

By in ,
Список за полагање по предметот Хистологија и ембриологија

Листа на студенти кои се пријавиле преку IKNOW system да полагаат делови од предметот Хистологија и ембриологија. Положените колоквиуми важат уште оваа сесија. Со почетокот на семестарот сите презапишани студенти…

By in ,
Распоред за полагање по предметот Максилофацијална хирургија 2

МФХ 2 – ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2020-21 ИндексПрофесор7093Проф. Д-р Поповски Владимир ,7077Проф. Д-р Бенедети Aлберто,7146Проф. Д-р Грчев Александар,6661Проф. Д-р Поповиќ Моневска Даница,6659Проф. Д-р Кирков Антонио,6840Проф. Д-р Панчевски Горан,6879Проф. Д-р Божовиќ…

By in , ,
Список за полагање испит по предметот Стоматолошка фармакологија

26.1.2021 од 11 часот Срна Цветановска           7125 Марија Настеска              7246 Бојана Миленковска        7230 Бојан Звездаковски         7198 Самир Шасивари             7168 Фатмире Рушити             7138 Стојан Петровски            7337 Стефанија Ѓорѓиевска    7443 Maјлинда Рамадани        7185 Фетије Лимани                 7228 Шејма Шурбан                 7143 Дерја Шех                        7205 Антигона Исуфи              7144 Сара Личона                    7202 Одул Џебеџи                   7067  Ненад Мојсовски             7278  Мартина Анастасовска   7290  Муниса Селим                 7280  Ивана Ѓозева                   7276 Васка Ефтимова              7277 Вјолца Зекири                  7309 Едита Фуга                       7313 Ивана Дрланова              7343  Борјана Божиновска       …

By in
Известување за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 2

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика 2 (стара програма) ќе се одржи на 05.02.2021 година наместо  во вежбалната на претклиничка мобилна протетика ќе се одржи во училнца 2 стар деканат…

By in
Известување за испит по предметот Клиничка фиксна протетика

Студентите од студиската програма ДДМ (стара програма), писмениот дел од испитот по предметот Клиничка фиксна протетика ќе се одржи on line во четврток 28.01.2021 година, од 8:30часот. Проф. д-р Весна…

By in ,
Известување за испит по предметот Медицинска етика и психологија

Во договор со кординаторот и студентите испитот по предметот Медицинска етика и психологија за Доктори по дентална медицина  ќе се одржи на 09.02.2021 година во амфитеатар 1 со почеток од…

By in
Известување за испит по предметот Медицинска документација во стоматологијата

Испитот по предметот Медицинска документација во стоматологијата за Стручни стоматолошки сестри ќе се полага на 02.02.2021 година во училница 2 со почеток од 8:00 часот. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

By in ,
Список за полагање испит по предметот Орална Хирургија 2

Студентите кои се распоредени кај соодветниот професор треба да стапат во контакт со истиот за да им се одреди датум за полагање на предметот Орална Хирургија 2. Предметот ќе се…

By in ,
Известување за полагање на колоквиум по предметот Инфектологија

Kолоквиумот по предметот  Инфектологија ке се полага во амфитеатарот 1 на  Стоматолошките клиники на 26.01 2021. година во 14 часот. Ве молам за задолжително почитување на сите превентивни мерки –носење…

By in
Список за полагање на колоквиум по предметот Морфологија на заби 1

20.01.2021  од 14-15 часот 668673662638645639669666646657656651652649637640642655659644 20.01.2021 од 15 -16 часот 660665650658647590661675496670643667653672671663664654674641 Студентите од првата група блокчињата со цртежите и измоделираните заби треба да ги донесат пред полагањето на колоквиумот во 13 часот…

By in
Група за полагање по предметот Клиничка ендодонција

ВТОР КОЛОКВИУМ 20.01.2021 Јасмин Идризовиќ 7153Тамара Неделковска 7243Едона Касапи 7183Сандра Златинова 7242Симона Златинова 7233Милена Николоска 7247Марија Попова 7193Деспина Лазарова 7181Ели Ефтимова 7187Дијана Пејовска 7178Марија Петрова 7176Виолета Куцирова 7179Рејхан Ељези 7220Христина…

By in
Известување за испит по предметот Клиничка пародонтологија 2

Испитот Клиничка пародонтологија 2, кај Проф д-р Анета Атанасовска ќе се полага на 03.02.2021 со почеток во 8 30 часот on line на програмата Microsoft teams. Сите студенти за време…

By in ,
Известување за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 2

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика 2 ќе се одржи на 05.02.2021 година во вежбалната на претклиничка мобилна протетика со почеток од 10:00 часот ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Билјана…

By in
II колоквиумска недела 2020/2021 - ССС

ПредметДатумРезултатиАнатомија на вилици и морфологија на забипревземиСтоматолошки материјалипревземиДентална патологија16.01.2021превземиСтоматолошка протетикапревземиОрална хистологија и ембриологијапревземиМедицинска етика и психологија11.01.2021превземиСтоматолошка протетика25.01.2021превземиОрална биохемија и физиологијапревземиСтоматолошки материјалипревземиГеронтостоматологија22.01.2021превземиДентална имплантологијапревземи

By in
Известување за испит по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови)

Испитот по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови) за Стручни забни техничари ќе се одржи на 21.1.2021 година во амфитеатар 2 (максило) со почеток од 14:00 часот. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК…

By in ,
Известување за испит по предметот Максилофацијална хирургија 1

Колоквиумот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на 18.01.2021 година во амфитеатар 1 со почеток од 08:00-10:00 часот. Испитот по предметот Максилофацијална хирургија 1 ќе се одржи на…

By in ,
Известување испитот по предметот Стоматолошка рентгенологија

Испитот по предметот Стоматолошка рентгенологија за Доктори по дентална медицина наместо на 20.01.2021 ќе се полага на 04. 02. 2021 година со почеток од 11:00 часот во амфитеатар 1. ОД…

By in ,
Известување за испит по предметот Педијатрија

Испитот по предметот Педијатрија за студентите на стоматологија ќе се одржи со физичко присуство, тест на 13.01.2021 во амф. на стоматологија. За групите од 1-6 во 14 часот, и во…

By in
II колоквиумска недела 2020/2021 (СЗТ)

ПредметДатумРезултатиТехнологија на мобилни протези – Т.П.11.01.2021превземиТехнологија на фиксни протези (мостови)11.01.2021превземиПародонтологија13.01.2021превземиОртодонција 113.01.2021превземиВилично-лицева реконструктивна протетикапревземиАнатомија и физиологија на џвакалниот систем14.01.2021превземиАпарати и инструменти во заботехничката лабораторија11.01.2021превземиТехнологија на заботехнички материјали14.01.2021превземиМорфологија 121.01.2021превземиОртодонција 122.01.2021превземиМедицинска етика и…

By in
II колоквиумска недела 2020/2021

ПредметДатумРезултатиОснови на пародонтологија11.01.2021превземиОрална медицина и патологија11.01.2021превземиДентална естетика13.01.2021превземиОртодонција 212.01.2021превземиПедијатрија13.01.2021превземиБиофизика11.01.2021превземиГнатологија15.01.2021превземиМедицинска етика и психологија15.01.2021превземиОрална хирургија 18.01.2021превземиКлиничка ендодонција 1превземиОртодонција 121.01.2021превземиЕргономијапревземиПретклиничка орална хирургијапревземиДетска и превентивна стоматологијапревземиОрална медицина и патологија 125.01.2021превземиСтоматолошка фармакологија26.01.2021превземиОртодонција 228.01.2021превземиOрална хирургија 126.01.2021превземиДетска стоматологија…

By in ,
Известување за испит по предметот Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем.

Катедра за орална хирургија – Зимски испитен рок 2021 год. Предмет: Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем. 1. Студиска програма Д.Д.М. – стара програма Компјутерски тест (28.11.2020 год.)…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Дентална естетика

Колоквиум по предметот Дентална естетика од студиска програма Дентална медицина ќе се одржи на 13.01.2021 година со почеток од 08:30 часот. Колокиумот ќе се одржи online.

By in ,
Известување за испит по предметот Хистологија и ембриологија

Испитот по предметот хистологија и ембриологија ќе се одржи на 03.02.2021 година.Испитот ќе буде on line. Уште оваа сесија ќе ви важат колоквиумите кои сте ги положиле. Со почетокот на…

By in ,
Распоред на студенти за полагање на колоквиум по предметот Орална медицина и патологија

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 11.01.2021 Студенти кои предметот го слушале по нова студиска програма Од 8-8,3о часот – редни броеви од 1-9; Од 8,30-9 часот – редни броеви…

Покана за учество на симпозиумот ,,Инфективни заболувања во стоматологијата - орална манифестација и заштита’’
By in
Покана за учество на симпозиумот ,,Инфективни заболувања во стоматологијата - орална манифестација и заштита’’

Почитувани колеги, Со задоволство Ве покануваме да ни се придружите на on-line симпозиумот со меѓународно учество со наслов ,,Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација и заштита’’ во организација на…

By in ,
Известување за испит по предметот Педијатрија

Испитот по Педијатрија за студентите на стоматологија ќе се одржи со физичко присуство, тест на 13.01.2021 во амф. на стоматологија. За групите од 1-6 во 14 часот, и во 15…