By
Самоевалуација на зимски семестар 2020/21 година

Почитувани студенти, Ве известуваме дека е достапен формуларот за самоевалуација на зимскиот семестар од учебната 2020/21 година. Евалуацијата е задолжителна за сите студенти и потребно е да ја извршите најдоцна…