By in
II колоквиумска недела 2020/2021 - ССС

ПредметДатумРезултатиАнатомија на вилици и морфологија на забипревземиСтоматолошки материјалипревземиДентална патологија16.01.2021превземиСтоматолошка протетикапревземиОрална хистологија и ембриологијапревземиМедицинска етика и психологија11.01.2021превземиСтоматолошка протетика25.01.2021превземиОрална биохемија и физиологијапревземиСтоматолошки материјалипревземиГеронтостоматологија22.01.2021превземиДентална имплантологијапревземи