By in
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОМЈУТЕРСКИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕРГОНОМИЈА

Со оглед на епидемиолошката ситуација со Ковид 19 и препораките за дистанца и заштита, колегите со реден бр. 1-15 компјутерскиот дел од испитот ќе го полагаат на предвиденоит ден од…

By in
Известување за испитот по предметот Детска стоматологија 1 (стара програма)

Испитот по предметот Детска стоматологија 1 (стара програма) наместо на 16.06.2021 година ќе се одржи на 02.06.2021 година од 9-10 часот во А1-амфитеатар на Стоматолошки факултет-Скопје Од Одговорниот наставник Проф.…

By in
Дополнителни известувања за СЗТ

ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ (ТОТАЛНА ПРОТЕЗА) ЗА СЗТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХМОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ -ТОТАЛНА ПРОТЕЗА ЗА СЗТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА…

By in
Дополнителни известувања - доктори по дентална медицина - интегрирани студии

Известување за практична настава по предметот Детска стоматологија и Детска стоматологија 2 (стара програма)Известување за Испитот по предметот Дентална трауматологија (стара програма)Известување за предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА (нова програма ) и…

By in
Известување за предметот Орална биохемија

Студентите кои ќе го полагаат предметот Орална биохемија на 02.06.2021 година, задолжително да одговорат на прашањето во прикачениот формулар. Формуларот е отворен до 31.05.2021, 20:00 часот. ЛИНК ДО ФОРМУЛАРОТ ТУКА.

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Се известуваат студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми дека заверката на семестарот ќе трае до 30. 06. 2021 година. Одделение за студентски прашања

By in
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ – ПРЕДМЕТИ И СТУДЕНТИ КОИШТО ГИ ИЗБРАЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ – ПРЕДМЕТИ И СТУДЕНТИ КОИШТО ГИ ИЗБРАЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ *ДОКОЛКУ НЕКОЈ ОД СТУДЕНТИТЕ НЕМА ИЗБРАНО ПРЕДМЕТИ, ТОА ДА ГО НАПРАВИ ВО ТИМОТ…

By in
Известување за запишани студенти на втор циклус

Се известуваат сите студентите запишани на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, на сите три студиски програми дека електронското пријавување во  iKnow   системот ке биде активно заклучно со 04.06.2021 година. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ…

By in
КУРС НА ТЕМА: ТРЕТМАН НА ИНФРАКОСКЕНИ ПАРОДОНТАЛНИ ЏЕБОВИ СО БИОМАТЕРИЈАЛИ

 На 29.6.2021 година, со почеток во 10 часот, ќе се одржи курс на тема ,,ТРЕТМАН НА ИНФРАКОСКЕНИ ПАРОДОНТАЛНИ ЏЕБОВИ СО БИОМАТЕРИЈАЛИ” под раководство на проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска  Максималниот…

By
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНАХИРУРГИЈА –(НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИНА 07.06.2021 ГОДИНА ОД 8:30-10:30 ВОКОМПЈУТЕРСКИОТ ЦЕНТАР –СТАР ДЕКАНАТ ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИКПРОФ.БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ

By in
Известување за ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА –(НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА)

ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ОРАЛНАХИРУРГИЈА –(НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИНА 17.06.2021 ГОДИНА ОД 8:30-10:30 ВОКОМПЈУТЕРСКИОТ ЦЕНТАР –СТАР ДЕКАНАТ ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИКПРОФ.БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ

By
Известување за ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА-10 СЕМЕСТАР (НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА)

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА-10 СЕМЕСТАР (НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 15.06.2021 ГОДИНА ОД 8:30-10:30 ВО КОМПЈУТЕРСКИОТ ЦЕНТАР –СТАР ДЕКАНАТ ИСПИТОТ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА…

By in
Летен испитен рок 2020/21 - ССС

1. година ПредметДата на полагањеРезултатиМедицинска етика и психологија02.06.2021 Орална биохемија и физиологија03.06.2021 Анатомија со дентлна морфологија04.06. 2021            Ергономија07.06.2021 Професионализам и тимско работење08.06..2021 Орлна хигиена09.06.2021   Орална хистологија10.06.2021 Орална микробиологија 11.06.2021Исхрана и орално здравје        14.06.2021   Медицинска докумејнтација 15.06.2021Англиски јазик  16.06.2021 2. година…

By in
Летен испитен рок 2020/21 - СЗТ

1. година ПредметДата на полагањеРезултатиЗаботехнички апарати и инструменти02.06.2021 преземиАнатомија и физиологија на џвакален систем03.06.2021 преземиРеконструктивна дентална процедура04.06.2021 Морфологија на заби107.06.2021 преземиАнглиски јазик 08.06.2021 Медицинска етика и психологија09.06.2021Пародонтологија10.06.2021 преземиМорфологија на заби211.06.2021 Техноогија на заботехнички материјали 1     14.06.2021 преземиТехнологија на фиксни…

By in
РАСПОРЕД НА ПОЛАГАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТИ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИВО ЛЕТЕН ИСПИТЕН РОК 2021 ГОДИН

Студиска програма:Предмети:Термини:Магистерски студии Стручни студии за ДДМ Стручни студии за СЗТВовед во НИР11.06.2021 Од 14-16 ч Амфитеатар –максилоМагистерски студии Стручни студии за ДДМОрална епидемиологија15.06.2021 Од 11-13 ч Амфитеатар –максилоМагистерски студии…

By in
Летен испитен рок 2020/21

4. година ПредметДата на полагањеРезултатиОртодонција 121.06.2021 преземиОрална хирургија 124.06.2021 преземиКл. Мобилна (тотална протеза)25.06.2021 преземиКл.мобилна (парцијална протеза)28.06.2021 преземи Преткл. Пародонтологија01.07.2021 Кл. Кариологија02.07.2021 Орална медицина и патологија05.07.2021преземиПретклиничка орална хирургиja 17.06.2021преземи 5 година ПредметДата на полагањеРезултатиФокалоза (Изборен)28.05.2021 преземиПретхирушки ортодонтски третман(изборен)24.06.2021 преземиКл.…

By in
II колоквиумска недела летен семестар СЗТ

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиТехнологија на заботех. материјали21.05.2021 преземи Морфологија на заби25.05.2021 преземиТехнологија на фиксни протези (коронки)26.05.2021 преземиЕргономија27.05.2021 преземиПревентива на орални заболувања28.05.2021 преземи Орална физиологија31.05.2021  4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиТехнологија на мобилни протези(парцијална)21.05.2021 преземиИмплантологија25.05.2021 преземиБиомеханика на џвакален…

By in
Дополнителен термин за полагање на усниот дел од испитот Претклиничка ендодонција

Студентите на кои претклиничка ендодонција им е услов за полагање на други предмети, по положениот колоквиум, усниот дел од испитот може да го полагаат на 16. 06. 2021 год со…

By in
II колоквиумска недела - летен семестар 2020/21

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиОрална хигиена21.05.2021 Орална хистологија25.05.2021 преземиОрална микробиологија26.05.2021 Исхрана и орално здравје27.05.2021Медицинска документација31.05.2021 преземи 4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиПародонтологија21.05.2021 Орална медицина и патологија25.05.2021 Интерна медицина26.05.2021 Физикална терапија  во стоматологијата27.05.2021 Пациенти со посебни потреби28.05.2021 Менаџмент во стоматологијата31.05.2021   преземи…

By in
Летен испитен рок - 2020/21 - интегирани студии

1 година ПредметДата на полагањеРезултатиБиологија02.06.2021 Анатомија 103.06.2021 Медицинска етика и психологија07.06.2021   преземи Англиски јазик08.06.2021 Биофизика09.06.2021 Биохемија10.06.2021 Дентални материјали11.06.2021 Анатомија и морфологија на вилици и заби14.06.2021 преземиХистологија15.06.2021 Физиологија121.06.2021 Анатомија 2 25.06.2021 Хистологија28.06.2021Медицинска хемија04.06.2021  2 година ПредметДата на полагањеРезултатиОрална биохемија02.06.2021 преземи Ергономија03.06.2021 преземиОпшта патологија07.06.2021 Микробиологија08.06.2021 Епидемиологија09.06.2021 Претклиничка…

By in
II колоквиумска недела - 2020/21 - интегрирани студии

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиХистологија21.05.2021 Анатомија 225.05.2021 Дентални материјали28.05.2021 Физиологија 131.05.2021 Биостика(изб.)26.05.2021  4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиПатолошки основи21.05.2021 Патолошка физиологија26.05.2021 Неврологија28.05.2021 Фармакологија27.05.2021 Претклиничка мобилна протетика31.05.2021 преземиЕпидемиологија25.05.2021    преземи 6. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиОпшта хирургија21.05.2021 Англиски јазик29.05.2021 Основи на научно истражувачка…

By
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА  ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 07. 07. 2021 ОД 11:00-14:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ. ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ. ЕЛИЗАБЕТА ЃОРГИЕВСКА

By in
Известување за втор колоквиум по предметот Дерматовенерологија

 II-Колоквиум по предметот Дерматовенерологија наместо на 25. 05. 2021 ќе се одржи на 26. 05. 2021 година со почеток од 12:00 часот во компјутерски центар-стар деканат. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПАРОДОНТОЛОГИЈА ЗА СЗТ

Испитот по предметот Пародонтологија за студентите запишани на студиската програма за стручни забни техничари ќе се одржи на 10. 06. 2021 година од 14:30 до 15:30 часот во амфитеатарот на…

By
Известување за испитот по предметот Медицинска документација (изборен)

Испитот по предметот Медицинска документација (изборен) за Стручни стоматолошки сестри наместо на 28.05.2021 ќе се одржи на 31.05. 2021 година од 08:00 до 10:00 часот  во  училница 1 –стар деканат.…

By in
Известување за испитот по предметот Орална хирургија 1 (стара програма)

Испитот по предметот Орална хирургија 1 (стара програма) ќе се одржи на 24. 06. 2021 година од 08:00 до 10:00 часот  во компјутерскиот  центар-стар деканат ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ДОЦ. Д-Р ГОРДАНА…

By in
Известување за испитот по предметот Орална биохемија

Испитот по предметот Орална биохемија за студентите запишани по студиската програма за интегрирани студии за доктори по днтална медицина ќе се одржи на 02. 06. 2021 година од 08:30 до…

By
Известување за Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (нова програма)

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (нова програма)  ќе се одржи на 28. 06. 2021 година од 09:00 до 15:00 часот во компјутерскиот  центар-стар деканат ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА…

By in
Известување за Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика II (стара програма)

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика II (стара програма) наместо 29.06. ќе се одржи на 25. 06. 2021 година од 11:00-12:00 во амфитеатарот на Стоматолошки факултет-Скопје ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ. Д-Р…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ ) ЗА СЗТ

Испитот по предметот Технологија на фиксни протези  (мостови) по студиската програма за стручни забни техничари наместо  на 29. 06. ќе се одржи на 24. 06. 2021 година од 10:00 до…

By in
Известување за полагање на усниот дел по предметот Претклиничка ендодонција за ДДМ

Писмениот дел од колоквиумот по предметот  Претклиничка ендодонција ќе се одржи на  11. 06. 2021 год., во компјутерски центар, од 10-13 часот. Писмениот дел од испитот по предметот  Претклиничка ендодонција…

By in
Известување за полагање на колоквиумот по предметот Морфологија 2 СЗТ

Колоквиумот по предметот Морфологија 2 од студиската програма СЗТ ќе биде одржан на 25.05.2021 (вторник) во еден термин со почеток од 8 часот во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет.

By in
Известување за испитите по предметите Ортодонција 1 и Ортодонција 2 - стара програма

За испити по предмети кои ќе се полагаат во компјутерскиот центар за кој одговорен наставник е проф. д-р Лидија Кануркова: Ортодонција 1 (стара програма) -24. 06. 2021/10-12 часот Ортодонција 2…

By in
Известување за Испитот по предметот Претхирушки ортодонтски третман –изборен (стара програма)

Испитот по предметот Претхирушки ортодонтски третман –изборен (стара програма) ќе се полага на 15. 06. 2021 година од 13-14 часот во амфитеатар на Стоматолошки факутет Скопје ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ…

By
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА, КЛИНИЧКА МОБИЛНА – ТОТАЛНА ПРОТЕЗА И КЛИНИЧКА МОБИЛНА - ПАРЦИЈЛАНА ПРОТЕЗА И ТЕХНОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ (ТОТАЛНА )

За испити по предмети кои ќе се полагаат во компјутерскиот центар за кој одговорен наставник е проф. д-р Јадранка Будневска : Доктори по дентална медицина –нова програма -Клиничка мобилна протетика-…

РИЗИЧНИ ПАЦИЕНТИ И ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ
By in
РИЗИЧНИ ПАЦИЕНТИ И ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на…

By in
Известување за предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА ( нова програма ) и КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 2 ( стара програма )

Завршниот испит по предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИJА ( нова програма ) во ЈУНСКАТА СЕСИЈА ќе се одржи на 16.06.2021 год. со физичко присуство со почеток во 9 часот. Завршниот испит по…

By in
Известување за испитот по предметот Дентална трауматологија

Испитот по предметот Дентална трауматологија кој се слуша во 10 семестар по студиската програма – Доктори по дентална медицина (стара програма) ќе се одржи на 12. 07. 2021 година .Часот…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Термините за полагање во колоквиумската недела за студиските програми: ДДМ – прва, втора и трета година, СЗТ и ССС остануваат идентични со претходно објавениот распоред на термини за полагање на…

By in
Пријава за курсеви и работилници во организација на Факултетот

Со големо задоволство Стоматолошкиот факултет – Скопје најавува спроведување на курсеви/работилници од различни области на стоматологијата во организација на соодветните катедри на Факултетот.Во првиот циклус, Ви ги најавуваме курсевите од…

By
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА И ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА 2( стара програма)

Вежбите ке се одржат на ден 18.05.2021 год. (вторник) во вежбалните на фиксна и мобилна протетика 1,2,3 и 4 група  од 8,00 до 10,30 часот  .9 група и студентите кои…

By
Известување за предметот Технологија на мобилни протези (тотална протеза)

За студентите кои ќе го полагаат предметот Технологија на мобилни протези (тотална протеза) – стручни забни техничари наместо на 15. 06. 2021 ќе се полага на 08. 06. 2021 во…

By
27-миот ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СТОМАТОЛОШКИ СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС

Почитувани, Во прилог е агендата за 27-миот ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СТОМАТОЛОШКИ СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС. Конгресот ќе се одржи на 14ти и 15ти Мај online на платформата Microsoft Teams. Апстрактите од 27 – миот…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ АКТУЕЛНОСТИ ВО ОРОФАЦИЈАЛНАТА РЕГИЈА И БИОМАТЕРИЈАЛИ ВО СТОМАТОЛОГИЈА

Почитувани колеги, Ве известуваме дека писмениот и устениот дел од испитот по предметите: Актуелности во орофацијалната регија и Биоматеријали во стоматологија (втор циклус магистерски студии и втор циклус стручни студии…

By in
Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост…

By in
Виш науч. сор. д-р Соња Миндова

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailsmindova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање