By in
Известување за предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА ( нова програма ) и КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 2 ( стара програма )

Завршниот испит по предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИJА ( нова програма ) во ЈУНСКАТА СЕСИЈА ќе се одржи на 16.06.2021 год. со физичко присуство со почеток во 9 часот. Завршниот испит по…

By in
Известување за испитот по предметот Дентална трауматологија

Испитот по предметот Дентална трауматологија кој се слуша во 10 семестар по студиската програма – Доктори по дентална медицина (стара програма) ќе се одржи на 12. 07. 2021 година .Часот…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Термините за полагање во колоквиумската недела за студиските програми: ДДМ – прва, втора и трета година, СЗТ и ССС остануваат идентични со претходно објавениот распоред на термини за полагање на…