By
Известување за предметот Технологија на мобилни протези (тотална протеза)

За студентите кои ќе го полагаат предметот Технологија на мобилни протези (тотална протеза) – стручни забни техничари наместо на 15. 06. 2021 ќе се полага на 08. 06. 2021 во…