By in
Известување за полагање на усниот дел по предметот Претклиничка ендодонција за ДДМ

Писмениот дел од колоквиумот по предметот  Претклиничка ендодонција ќе се одржи на  11. 06. 2021 год., во компјутерски центар, од 10-13 часот. Писмениот дел од испитот по предметот  Претклиничка ендодонција…