By in
Летен испитен рок - 2020/21 - интегирани студии

1 година ПредметДата на полагањеРезултатиБиологија02.06.2021 Анатомија 103.06.2021 Медицинска етика и психологија07.06.2021   преземи Англиски јазик08.06.2021 Биофизика09.06.2021 Биохемија10.06.2021 Дентални материјали11.06.2021 Анатомија и морфологија на вилици и заби14.06.2021 преземиХистологија15.06.2021 Физиологија121.06.2021 Анатомија 2 25.06.2021 Хистологија28.06.2021Медицинска хемија04.06.2021  2 година ПредметДата на полагањеРезултатиОрална биохемија02.06.2021 преземи Ергономија03.06.2021 преземиОпшта патологија07.06.2021 Микробиологија08.06.2021 Епидемиологија09.06.2021 Претклиничка…

By in
II колоквиумска недела - 2020/21 - интегрирани студии

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиХистологија21.05.2021 Анатомија 225.05.2021 Дентални материјали28.05.2021 Физиологија 131.05.2021 Биостика(изб.)26.05.2021  4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиПатолошки основи21.05.2021 Патолошка физиологија26.05.2021 Неврологија28.05.2021 Фармакологија27.05.2021 Претклиничка мобилна протетика31.05.2021 преземиЕпидемиологија25.05.2021    преземи 6. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиОпшта хирургија21.05.2021 Англиски јазик29.05.2021 Основи на научно истражувачка…