By in
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОМЈУТЕРСКИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕРГОНОМИЈА

Со оглед на епидемиолошката ситуација со Ковид 19 и препораките за дистанца и заштита, колегите со реден бр. 1-15 компјутерскиот дел од испитот ќе го полагаат на предвиденоит ден од…