By in
Летен испитен рок 2020/21 - ССС

1. година ПредметДата на полагањеРезултатиМедицинска етика и психологија02.06.2021 Орална биохемија и физиологија03.06.2021 Анатомија со дентлна морфологија04.06. 2021            Ергономија07.06.2021 Професионализам и тимско работење08.06..2021 Орлна хигиена09.06.2021   Орална хистологија10.06.2021 Орална микробиологија 11.06.2021Исхрана и орално здравје        14.06.2021   Медицинска докумејнтација 15.06.2021Англиски јазик  16.06.2021 2. година…

By in
Летен испитен рок 2020/21 - СЗТ

1. година ПредметДата на полагањеРезултатиЗаботехнички апарати и инструменти02.06.2021 преземиАнатомија и физиологија на џвакален систем03.06.2021 преземиРеконструктивна дентална процедура04.06.2021 Морфологија на заби107.06.2021 преземиАнглиски јазик 08.06.2021 Медицинска етика и психологија09.06.2021Пародонтологија10.06.2021 преземиМорфологија на заби211.06.2021 Техноогија на заботехнички материјали 1     14.06.2021 преземиТехнологија на фиксни…

By in
РАСПОРЕД НА ПОЛАГАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТИ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИВО ЛЕТЕН ИСПИТЕН РОК 2021 ГОДИН

Студиска програма:Предмети:Термини:Магистерски студии Стручни студии за ДДМ Стручни студии за СЗТВовед во НИР11.06.2021 Од 14-16 ч Амфитеатар –максилоМагистерски студии Стручни студии за ДДМОрална епидемиологија15.06.2021 Од 11-13 ч Амфитеатар –максилоМагистерски студии…