Летен испитен рок 2020/21 – СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1. година

ПредметДата на полагањеРезултати
Заботехнички апарати и инструменти02.06.2021 преземи
Анатомија и физиологија на џвакален систем03.06.2021 преземи
Реконструктивна дентална процедура04.06.2021 
Морфологија на заби107.06.2021 преземи
Англиски јазик 08.06.2021 
Медицинска етика и психологија09.06.2021
Пародонтологија10.06.2021 преземи
Морфологија на заби211.06.2021 
Техноогија на заботехнички материјали 1     14.06.2021 преземи
Технологија на фиксни протези (коронки) 15.06.2021преземи
Ергономија 16.06.2021 
Превентива на орални заболувања 17.06.2021 преземи
Орална физиологија 21.06.2021 

2. година

ПредметДата на полагањеРезултати
Технологија на заботехнички материјали02.06.2021 
Ортодонција 103.06.2021 преземи
Стоматолошка рендгенологија07.06.2021 преземи
Орална хигиена08.06.2021 
Менаџмент во стоматологијата09.06.2021 
Биомеханика на џвакален систем 10.06 .2021                преземи
Ортодонција 2 11.06.2021преземи
Технологија на мобилни протези (парцијална) 14.06.2021преземи
Ургентни состојби во стоматологијата16.06.2021
Дентална Имплантологија21.06.2021
Медицинска информатика25.06.2021
Технологија на фиксни протези (мостови)24.06.2021преземи

3.година

ПредметДата на полагањеРезултати
Протетска естетика12.06.2021 
Технологија на мобилни протези (тотална)08.06.2021 преземи
Стоматолошка керамика16.06.2021 
Виличнолицева реконструктивна протетика17.06.2021 преземи
Геранотостоматолоогија18.06.2021 
Скелетирана парцијална протеза19.06.2021 преземи