РАСПОРЕД НА ПОЛАГАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТИ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИВО ЛЕТЕН ИСПИТЕН РОК 2021 ГОДИН – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Студиска програма:Предмети:Термини:
Магистерски студии Стручни студии за ДДМ Стручни студии за СЗТВовед во НИР11.06.2021 Од 14-16 ч Амфитеатар –максило
Магистерски студии Стручни студии за ДДМОрална епидемиологија15.06.2021 Од 11-13 ч Амфитеатар –максило
Магистерски студии Стручни студии за ДДМБиоматеријали во стоматологијата16.06.2021 Од 11-13 ч Амфитеатар –максило
Магистерски студии  Актуелности во орофацијалната регија17.06.2021 Од 14-16 ч Амфитеатар –максило
Магистерски студииПримена на информациони технологии во стоматологијата21.06.2021 11-13 Амфитеатар –максило Кандидатите со себе да понесат лаптоп
Магистерски студииБиоетика во НИР14.06.2021 Од 14-16 ч Амфитеатар –максило

КАНДИДАТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ  СПОРЕД ДАДЕНИОТ ТЕРМИН ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРИ ДЕНА ПРЕД ЗАКАЖАНИОТ ИСПИТ ДА ГО ИНФОРМИРААТ ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПО E-MAIL.