By in
Известување за испитот по предметот Детска стоматологија 1 (стара програма)

Испитот по предметот Детска стоматологија 1 (стара програма) наместо на 16.06.2021 година ќе се одржи на 02.06.2021 година од 9-10 часот во А1-амфитеатар на Стоматолошки факултет-Скопје Од Одговорниот наставник Проф.…