By in
II колоквиумска недела - летен семестар 2020/21

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиОрална хигиена21.05.2021 Орална хистологија25.05.2021 преземиОрална микробиологија26.05.2021 Исхрана и орално здравје27.05.2021Медицинска документација31.05.2021 преземи 4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиПародонтологија21.05.2021 Орална медицина и патологија25.05.2021 Интерна медицина26.05.2021 Физикална терапија  во стоматологијата27.05.2021 Пациенти со посебни потреби28.05.2021 Менаџмент во стоматологијата31.05.2021   преземи…