Летен испитен рок 2020/21 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

4. година

ПредметДата на полагањеРезултати
Ортодонција 121.06.2021 преземи
Орална хирургија 124.06.2021 преземи
Кл. Мобилна (тотална протеза)25.06.2021 преземи
Кл.мобилна (парцијална протеза)28.06.2021 преземи
Преткл. Пародонтологија01.07.2021 
Кл. Кариологија02.07.2021 
Орална медицина и патологија05.07.2021преземи
Претклиничка орална хирургиja 17.06.2021преземи

5 година

ПредметДата на полагањеРезултати
Фокалоза (Изборен)28.05.2021 преземи
Претхирушки ортодонтски третман(изборен)24.06.2021 преземи
Кл. Пародонтологија 207.06.2021 преземи
Детска стоматологија 208.06.2021 преземи
 Максилофацијална хирургија 210.06.2021
Клиничка ендодонција 215.06.2021 
Детска стоматологија 116.06.2021 преземи
Кл. Фиксна протетика 117.06.2021 
Кл. Пародонтологија 121.06.2021 преземи
Кл. Ендодонција 122.06.2021 преземи
Максилофацијална хирур. 123.06.2021  преземи
Детска стоматологија 224.06.2021 
Кл. Фиксна 225.06.2021 преземи
Судска и форезична медицина.28.06.2021 
Максилофацијлна хирургија 229.06.2021 
Ортодонција 230.06.2021 преземи
Орална хирургија 201.07.2021
Усен
 преземи
преземи
Кл. Пародонтологија 202.07.2021 преземи
Дентална трауматологија (изборен)12.07.2021 преземи