27-миот ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СТОМАТОЛОШКИ СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани,
Во прилог е агендата за 27-миот ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СТОМАТОЛОШКИ СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС.

Конгресот ќе се одржи на 14ти и 15ти Мај online на платформата Microsoft Teams.

Апстрактите од 27 – миот Меѓународен Стоматолошки Студентски конгрес е достапен на следниот линк