By in
Летен испитен рок 2020/21

4. година ПредметДата на полагањеРезултатиОртодонција 121.06.2021 преземиОрална хирургија 124.06.2021 преземиКл. Мобилна (тотална протеза)25.06.2021 преземиКл.мобилна (парцијална протеза)28.06.2021 преземи Преткл. Пародонтологија01.07.2021 Кл. Кариологија02.07.2021 Орална медицина и патологија05.07.2021преземиПретклиничка орална хирургиja 17.06.2021преземи 5 година ПредметДата на полагањеРезултатиФокалоза (Изборен)28.05.2021 преземиПретхирушки ортодонтски третман(изборен)24.06.2021 преземиКл.…

By in
II колоквиумска недела летен семестар СЗТ

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиТехнологија на заботех. материјали21.05.2021 преземи Морфологија на заби25.05.2021 преземиТехнологија на фиксни протези (коронки)26.05.2021 преземиЕргономија27.05.2021 преземиПревентива на орални заболувања28.05.2021 преземи Орална физиологија31.05.2021  4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиТехнологија на мобилни протези(парцијална)21.05.2021 преземиИмплантологија25.05.2021 преземиБиомеханика на џвакален…

By in
Дополнителен термин за полагање на усниот дел од испитот Претклиничка ендодонција

Студентите на кои претклиничка ендодонција им е услов за полагање на други предмети, по положениот колоквиум, усниот дел од испитот може да го полагаат на 16. 06. 2021 год со…